Publikacje

PUBLIKACJE  CC

 

Działania w ramach projektu doprowadazą do opracowania dwóch publikacji, w których zostaną zastosowane dwa różne, ale uzupełniające się sposoby prezentacji głównych wyników projektu.

 

Wskazówki metodyczne – służące prezentacji szerszego kontekstu wykorzystywania sztuki lalkowej jako narzędzia w edukacji dorosłych i integracji społecznej.
Opis metod, opracowanych przez międzynarodowy zespół projektowy, ocenionych na podstawie informacji zwrotnych od grup użytkowników, odpowiadający na kluczowe pytania:

– Jakie aspekty teatru lalek można z powodzeniem przenieść z czysto artystycznego kontekstu w szerszy obszar edukacyjny?
– Jak “przełożyć” teatralne doświadczenie uczących się dorosłych na nabywanie umiejętności potrzebnych im do osiągnięcia osobistych celów w interakcji społecznej?

 

Wielojęzyczne Kompendium – przedstawiające szczegółowy opis różnych procesów uczenia się, krok po kroku, i poparte wnioskami z oceny.
Zbiór scenariuszy warsztatów ze wszystkich krajów partnerskich z wybranymi studiami przypadków poszczególnych uczestników. Ich historie jako ilustracje wpływu programu warsztatowego na konkretne osoby w określonych sytuacjach.

 

 Wskazówki metodyczne ‘Stwórz lalkę, stwórz siebie’

 Multilingual eCompendium
STWÓRZ LALKĘ – STWÓRZ SIEBIE. TEATR DLA SPOŁECZNEJ INTEGRACJI

Accessibility
Accessibility