Projekt

STWÓRZ LALKĘ, STWÓRZ SIEBIE.

TEATR DLA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CC)

 

Projekt CC ma na celu stworzenie, przetestowanie i szerokie upowszechnienie innowacyjnej, opartej na twórczym podejściu metodologii edukacji dorosłych. Koncentruje się także na potrzebach uczących się defaworyzowanych dorosłych aby rozwijać ich kompetencje społeczne i obywatelskie. O wyborze teatru i sztuki lalkarskiej zadecydowało o wieloletnie doświadczenie Teatru Grodzkiego w stosowaniu tej specyficznej formy artystycznej w edukacji i  terapii. Teatr lalkowy, zwykle postrzegany jako coś dziecinnego, może jednak służyć jako bardzo efektywny i atrakcyjny sposób uczenia dorosłych, jak odkrywać własne zdolności a także umiejętności potrzebne do prawdziwej adaptacji społecznej.

Poprzez zaplanowane działania chcemy stworzyć nowe możliwości kształcenia i samorozwoju dla osób wykluczonych społecznie z powodu ich problemów zdrowotnych/niepełnosprawności, trudnej sytuacji ekonomicznej, konfliktu z prawem lub innych czynników. Zdajemy sobie sprawę, że integracja ze społeczeństwem osób i grup społecznie defaworyzowanych to długi i trudny proces.

Musi on uwzględniać ważny etap stworzenia środowiska sprzyjającego podjęciu pierwszych kroków w kierunku zmian. Ludzi, którzy byli izolowani, często przez bardzo długi czas, trzeba przede wszystkim zmotywować, aby podjęli wysiłek i ruszyli naprzód. Muszą widzieć pozytywne rezultaty swoich działań i poczuć smak nagrody. Takie doświadczenie może być punktem zwrotnym w ich życiu i prowadzić do odkrycia własnego miejsca w społeczności. Przekonaliśmy się, że sztuka lalkarska to zaskakująco skuteczne narzędzie ułatwiające ten wstępny etap procesów integracji społecznej.

 

Realizację Projektu CC zaplanowano w sześciu krokach.

  1. Teatr Grodzki, autor projektu, podczas wspólnego krótkoterminowego szkolenia pracowników przedstawia pozostałym partnerom swoje podejście do wykorzystania elementów sztuki lalkarskiej i technik psychodramy w edukacji dorosłych – XII.17
  2.  Wszyscy partnerzy testują metody przedstawione podczas szkolenia, modyfikując je i wzbogacając zgodnie ze specyficznymi potrzebami/ ograniczeniami swoich grup docelowych (lokalne warsztaty pilotażowe – 25/30 dni na partnera). Każdy partner precyzyjnie dokumentuje proces roboczy, zwracając szczególną uwagę na najciekawsze/reprezentatywne studia przypadków dorosłych uczestników warsztatów I-VII.18
  3. Uruchomienie platformy dobrych praktyk VLCE i wykorzystywanie jej do dzielenia się doświadczeniami pedagogicznymi podczas całego projektu – I.18-IX.19
  4. Na podstawie doświadczeń szkoleniowych, dodatkowo przetestowanych i zweryfikowanych podczas warsztatów w każdym kraju, partnerzy wspólnie opracowują wytyczne metodologiczne dotyczące wykorzystywania inspiracji teatrem lalek w programach kształcenia dorosłych i integracji społecznej XII.17-III.18 (zarys) VIII- XI.18 (wersja ostateczna)
  5. Równolegle do opracowania wytycznych metodycznych wszyscy partnerzy przygotowują bardziej dopracowane kompendium – prezentację pięciu różnych procesów nauczania i ich namacalnych rezultatów. Publikacja zostanie wydana w 8 językach: ang., pl., wł., lit., bułg. + niem., fr., hiszp. i udostępniona na platformie jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) VIII.18-VII.19
  6.  Liczne wydarzenia upowszechniające dokonania projektu odbędą się w jego ostatniej fazie we wszystkich krajach partnerskich VI-IX.19
Accessibility
Accessibility