Partnerzy

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI,

Polska – Koordynator Projektu

 

Teatr Grodzki założony w 1999 roku przez artystów, pedagogów, promotorów kultury i przedsiębiorców zaangażował się w pomoc dzieciom, nastolatkom, dorosłym i osobom starszym z grup wykluczonych społecznie. Teatr Grodzki jest jedyną w południowym regionie Polski organizacją non-profit o tak kompleksowym i szerokim programie artystyczno-edukacyjnym przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu.  Społeczna i edukacyjna oferta Teatru Grodzkiego obejmuje warsztaty artystyczne (z zakresu teatru, lalkarstwa, animacji komputerowej i sztuk plastycznych), programy szkoleniowe (głównie w zakresie edukacji teatralnej i ekonomii społecznej) dla instruktorów, nauczycieli, terapeutów, artystów, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych oraz programy szkoleń zawodowych dla grup wykluczonych społecznie.

 

Strona internetowa: www.teatrgrodzki.pl

Email: jolanta@teatrgrodzki.pl

Kontakt: Jolanta Kajmowicz-Sopicka

Telefon: +48 33 497 5655, +48 600 382 894

 

Citizens Theatre, Glasgow, Wielka Brytania

 

The Citizens Theatre jedna z wiodących brytyjskich grup teatralnych, założoną w 1945 roku. Najstarszy, największy profesjonalny teatr w Glasgow stara się przekształcać życie poprzez:
– śmiałe i ekscytujące interpretacje klasycznych tekstów prezentowane mieszkańcom Glasgow obok nowych sztuk

– szeroko zakrojony i wysoko oceniany program uczenia się i uczestnictwa dla osób w każdym wieku i o rozmaitych umiejętnościach, zwłaszcza ze społeczności zmarginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Tę pracę prowadzi ośmioosobowy zespół Działu Kształcenia Obywatelskiego.
– pielęgnowanie talentów i kreatywności zarówno uznanych, jak i początkujących twórców teatralnych.

 

Strona internetowa: www.citz.co.uk/take_part

Email: neil@citz.co.uk

Kontakt: Neil Packham

Telefon: +44 141 418 6244

 

Youth Centre Babilonas, Wilno, Litwa

 

Ośrodek młodzieżowy Babilonas (założony w 1993 r.) to organizacja pozarządowa, mająca ponad 21-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, w międzykulturowych wymianach młodzieży, szkoleniach dla nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i innych specjalistów. Ma również duże doświadczenie w organizowaniu seminariów, konferencji międzynarodowych i innych wydarzeń. Ponad 14 000 młodych osób wzięło udział w różnych programach ośrodka. Poza długoletnim zaangażowaniem w edukację młodzieży, Babilonas współpracuje również z dorosłymi, w tym z osobami w niekorzystnej sytuacji. W ostatnim czasie główna grupa docelowa ośrodka to nauczyciele szkolni i kobiety (już ponad 500 osób).

 

Strona internetowa: http://www.centrasbabilonas.lt/

Email: rolandasliaziene@gmail.com

Kontakt: Rolanda Sliaziene

Telefon: +37 065 069 372

 

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Palermo, Włochy

 

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI” jest organizacją non-profit z siedzibą w Palermo, we Włoszech, zrodzoną w 1958 roku z doświadczenia i pracy Danilo Dolci, działacza społecznego, socjologa, pacyfisty i pedagoga. Podążając tą drogą, ośrodek działa od ponad dziesięciu lat, głównie w sektorze edukacyjnym na poziomie lokalnym i europejskim, zgodnie ze swoją nazwą koncentrując się na dwóch głównych filarach:
– rozwój lokalny, wywiedziony z potrzeb społeczności i skoncentrowany zwłaszcza szczególną uwagę na grupach społecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;
– kreatywność, promowanie innowacji w edukacji i stosowanie nowych metod w celu wzmocnienia pozycji młodzieży i dorosłych.

 

Strona internetowa: www.danilodolci.org


Email: dario.ferrante@danilodolci.org

 

Kontakt: Dario Ferrante

 

Telefon: +39 091 617 72 52

 

Know And Can Association, Sofia, Bulgaria  

 

KNOW AND CAN ASSOCIATION (Stowarzyszenie Wiem i Mogę) jest organizacją pozarządową, założoną w 2007 roku w Sofii, w Bułgarii. Zajmuje się projektami krajowymi i europejskimi, poradnictwem zawodowym i doradztwem dotyczącym kariery oraz opracowuje programy, kursy i działania w sferze edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz szkoleń tego rodzaju. Stowarzyszenie jest akredytowane jako Europejskie Centrum Wolontariatu. Jest członkiem International Vocational Education and Training Association. Główne cele Stowarzyszenia to: opracowywanie i wdrażanie specjalistycznych programów mających na celu rozwój umiejętności społecznych i obywatelskich dzieci, młodzieży i dorosłych; wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii do rozwijania edukacji pozaformalnej; szkolenie specjalistów w dziedzinie edukacji pozaformalnej; stymulowanie i zapewnianie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach i projektach.

Strona internetowa: www.znamimoga.org


Email: rumy6@abv.bg

 

Kontakt: Rumyana Shalamanova

 

Telefon: +35 929 434 055

 

Accessibility
Accessibility