Leidiniai

CC    LEIDINIAI

Projekto pabaigoje parengiami du leidiniai, kurie skirtingais, bet vienas kitą papildančiais būdais pateikia projekto rezultatus.   

 

Metodinės gairės  – bendros gairės, numatančios, kaip lėlininkystės menas gali tapti priemone mokant suaugusius ir integruojant juos į visuomenę.

Tarptautinės projekto komandos parengtų metodų aprašymas. Metodų įvertinimas, pagrįstas grupių, kurios jais naudojosi, atsakymais į pagrindinius klausimus:

– Kurie lėlių teatro aspektai galėtų būti naudojami ne tik meno, bet ir švietimo srityje?

– Kaip panaudoti suaugusių mokinių teatro patirtį, kad ji padėtų įgyti jiems reikalingų įgūdžių ir padėtų pasiekti savo tikslų socialiniame bendravime?

 

Daugiakalbis vadovėlis  – išsamus įvairių mokymosi  procesų aprašas, sudarytas  etapais ir  pagrįstas vertinimo išvadomis.

Visų šalių kūrybinių dirbtuvių scenarijų rinkinys  su atrinktais atskirų dalyvių socialiniais tyrimais. Dalyvių istorijos, iliustruojančios dirbtuvių programos poveikį konkretiems žmonėms konkrečiose situacijose.

 Methodological Guidelines ‘Create a Puppet Create Yourself’

 Multilingual eCompendium
„Kurk lėlę – pažink save. Teatras socialinei integracijai”

Accessibility
Accessibility