Projektas

KURK LĖLĘ, PAŽINK SAVE
TEATRAS SOCIALINEI INTEGRACIJAI

CC projektu siekiama sukurti, patikrinti ir plačiai skleisti naujus metodus, pagrįstus kūrybišku požiūriu į suaugusiųjų švietimą.
Projektas orientuotas į socialinių ir pilietinių kompetencijų tobulinimą, atsižvelgiant į socialiai jautrių suaugusiųjų poreikius.

Lėlininkystės menas pasirinktas remiantis ilgamete patirtimi Teatr Grodzki, kuris naudoja šią specifinę meno formą švietimui ir terapijai. Nors lėlių teatras dažnai suprantamas kaip kažkas vaikiška, jis gali būti labai efektyvi ir patraukli priemonė, padedanti suaugusiesiems atskleisti savo talentus ir gebėjimus bei adaptuotis socialinėje aplinkoje.
Veiklos programą sukūrėme norėdami suteikti naujas mokymosi ir asmeninio tobulėjimo galimybes tiems, kurie patiria socialinę atskirtį dėl sveikatos problemų, sunkių ekonominių situacijų, konfliktų su teisėsauga ar pan.
Suprantame, kad pažeidžiamų asmenų ir visuomenės grupių socialinė integracija yra ilgas ir sudėtingas procesas. Svarbus šio proceso etapas yra sukurti tinkamą aplinką, padedančią žengti pirmuosius žingsnius pokyčių link. Asmenys, kurie yra ilgai atskirti nuo visuomenės, pirmiausia turi būti skatinami išsivaduoti iš šios nepalankios socialinės padėties. Jiems reikia matyti teigiamus savo veiksmų rezultatus ir žinoti, kad yra įvertinti. Tokia patirtis gali tapti posūkiu jų gyvenime ir padėti rasti vietą bendruomenėje. Manome, kad lėlininkystės menas yra stebėtinai efektyvi priemonė, galinti palengvinti socialinės įtraukties procesus pradiniame etape.

 

Projektą numatyta vykdyti šešiais etapais:

1. Teatr Grodzki, projekto autorius, partneriams pristato lėlininkystės elementų ir psichodramos technikų panaudojimo metodus suaugusiųjų švietimui (projekto partnerių mokymai XII.17).
2. Visi partneriai išbando mokymuose pristatytus metodus, juos pritaiko ir naudoja atsižvelgdami į savo tikslinės grupės poreikius (kiekvieno partnerio šalies dirbtuvėse 25/30 d.) Partneriai dokumentuose išsamiai aprašo darbo procesą, kreipdami ypatingą dėmesį į būdingiausius suaugusiųjų dirbtuvių dalyvių atvejus (I-VII.18).
3. Sukuriama gerosios patirties programa, kuria projekto partneriai naudojasi dalindamiesi patirtimi (I.18-IX.19).
4. Remdamiesi kiekvienos šalies mokymų patirtimi, partneriai drauge kuria metodines gaires, numatančias, kaip lėlių teatro meną panaudoti suaugusiųjų švietimo ir socialinės integracijos programose (XII.17-III.18 metmenys, VIII-XI.18 galutinė versija).
5. Kurdami metodines gaires, visi partneriai drauge rengia vadovėlį , pristatantį penkis skirtingus mokymo procesus ir jų apčiuopiamus rezultatus. Leidinys bus išleistas 8 kalbomis ( EN, PL, IT, LT, BG+ DE, FR, ES ) ir juo bus galima laisvai naudotis kaip Atviraisiais Švietimo Ištekliais (AŠI) (VIII.18-VII.19).
6. Galutiniame projekto etape visų partnerių valstybėse organizuojami sklaidos renginiai (VI-IX.19).

Accessibility
Accessibility