Partneriai

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI,

Poland – Projekto koordinatorius

Teatr Grodzki įkurtas 1999 metais. Jo steigėjai – menininkai, pedagogai, kultūros rėmėjai ir verslininkai. Teatr Grodzki padeda  vaikams, paaugliams, suaugusiems ir pagyvenusiems žmonėms, patiriantiems socialinę atskirtį. Tai vienintelė pelno nesiekianti organizacija pietų Lenkijoje, turinti tokią kompleksinę ir plačią meno ir švietimo programą, siekiančią sumažinti socialinę atskirtį. Teatr Grodzki projektai  siūlo menų dirbtuves (teatro, lėlininkystės, kompiuterinės animacijos ir dailės), mokomąsias programas (daugiausia dramos ir socialinės ekonomikos) instruktoriams, mokytojams, gydytojams, menininkams, savanoriams ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams,  profesinio mokymo programas socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms.

 

Tinklapis: www.teatrgrodzki.pl

El. paštas: jolanta@teatrgrodzki.pl

Kontaktinis asmuo: Jolanta Kajmowicz-Sopicka

Telefonas: +48 33 497 5655, +48 600 382 894

 

 

Citizens Theatre, Glasgow, JK

 

Citizens Theatre, įkurtas 1945 metais, yra viena iš pagrindinių Jungtinės Karalystės teatro bendrovių. Seniausias ir svarbiausias profesionalius spektaklius kuriantis Glasgow teatras  siūlo keisti   gyvenimą šiais būdais:

– naudojant drąsias ir įdomias klasikos tekstų interpretacijas bei naujas, pačių Glasgow gyventojų sukurtas pjeses;

– taikant išsamią ir ypatingai vertinamą mokymosi ir veiklos programą, skirtą įvairaus amžiaus ir skirtingų gebėjimų žmonėms, ypač tiems, kurie priklauso socialiai atskirtoms ir pažeidžiamoms bendruomenėms. Programą pateikė Piliečių Mokymosi departamentas, kuriame dirba aštuoni žmonės.

– ugdant kūrėjų, rengiančių spektaklius tiek veikiančiuose, tiek besikuriančiuose teatruose, talentą ir kūrybiškumą.

 

Tinklapis: www.citz.co.uk/take_part

El. paštas: neil@citz.co.uk

Kontaktinis asmuo: Neil Packham

Telefonas: +44 141 418 6244

 

Jaunimo Centras  Babilonas, Vilnius, Lietuva

 

Jaunimo centras Babilonas, įkurtas 1993 metais, yra nevyriausybinė organizacija, turinti daugiau kaip 21 metų darbo patirtį. Centras vykdo kūrybines programas jaunimui, mokymus jaunimo darbuotojams, mokytojams ir kitiems specialistams, dalyvauja tarpkultūrinių jaunimo mainų programose. Babilonas turi daug patirties organizuojant tarpkultūrinius jaunimo mainus, seminarus, tarptautines konferencijas ir kitus renginius. Įvairiose programose dalyvavo daugiau kaip 14 000 jaunų žmonių.  Centro veikla skirta ne tik jaunimo ugdymui, bet ir darbui su suaugusiais bei socialiai pažeidžiamais žmonėmis. Pastaruoju metu pagrindinė veiklos tikslinė grupė yra mokytojai ir moterys.

 

Tinklapis: http://www.centrasbabilonas.lt/

El.paštas: rolandasliaziene@gmail.com

Kontaktinis asmuo: Rolanda Sliaziene

Telefonas: +37 065 069 372

 

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Palermo, Italija

 

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI” yra pelno nesiekianti organizacija Italijoje, Palermo mieste, įkurta 1958 metais. Jos veikla grindžiama visuomenės veikėjo, sociologo, pacifisto ir pedagogo Danilo Dolci patirtimi ir darbais. Vykdydamas savo programą, centras daugiau kaip dešimt metų sėkmingai dirba švietimo sektoriuje šalies ir Europos mastu, daugiausia dėmesio, kaip sako pavadinimas, skirdamas dviem dalykams:

– vietos plėtrai, pirmiausia atsižvelgiant į bendruomenės, ypač į labiausiai socialiai pažeidžiamų  tikslinių grupių poreikius;

– kūrybiškumui, mokymo inovacijų sklaidai ir naujos metodikos naudojimui vykdant programas jaunimui ir suaugusiems.

 

Tinklapis: www.danilodolci.org


El.paštas: dario.ferrante@danilodolci.org

 

Kontaktinis asmuo: Dario Ferrante

 

Telefonas: +39 091 617 72 52

 

Know And Can Association, Sofija, Bulgarija  

 

KNOW  AND CAN ASOCIACIJA yra nevyriausybinė organizacija, įkurta Bulgarijoje, Sofijoje. Jos veiklos sritis – nacionaliniai ir Europos projektai, profesinis orientavimas, konsultavimas karjeros klausimais. Organizacija vykdo programas, organizuoja kursus ir veiklą, susijusią su neformaliuoju mokymu ir savišvieta. Asociacija turi Europos Savanorių Tarnybos Centro akreditaciją. Ji yra Profesinio Rengimo bei Mokymo Asociacijos narė. Pagrindiniai Asociacijos tikslai: parengti ir  vykdyti specializuotas programas, kurios ugdytų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų socialinės ir pilietinės veiklos įgūdžius; taikyti modernius metodus ir technologijas, padedančias vykdyti neformalųjį  ugdymą; rengti neformaliojo ugdymo specialistus; skatinti ir užtikrinti  visuomenės dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse programose bei projektuose.

 

Tinklapis: www.znamimoga.org


El. paštas: rumy6@abv.bg

 

Kontaktinis asmuo: Rumyana Shalamanova

 

Telefonas: +35 929 434 055

 

Accessibility
Accessibility