Пyблиkaции

ПУБЛИКАЦИИ

 

Дейностите по проекта доведоха до разработването на две публикации, в които се използват два различни, но допълващи се начина за представяне на основните открития на проекта.

 

Методологически насоки – предназначени за общи насоки за използване на кукленото изкуство като средство за обучение на възрастни и социално приобщаване. Описанието на методите, разработени от международния екип на проекта, е изработено въз основа на обратна връзка от групите, върху които са тествани тези методи. Основните въпроси, на които отговарят методологическите насоки, а следните:

-Кои аспекти на кукления театър могат успешно да се трансферират от артистичен към образователен контекст?

-Как театралният опит на възрастните учащи да се трансформира в начин за придобиване на необходимите за тях умения за постигане на лични цели в процеса на социално взаимодействие?

 

Многоезичен наръчник – предназначен за подробно представяне на различните образователни процеси, стъпка по стъпка, както и заключения и оценка.

По време на семинарите във всяка партньорска държава се събират избрани казуси от отделните участници. Техните истории илюстрират въздействието на семинарната програма върху участниците в семинарите.

 

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАСОКИ
‘СЪЗДАЙ КУКЛА, ПРЕСЪЗДАЙ СЕБЕ СИ – ТЕАТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ’ .  

 Многоезичен онлайн
компендиум  

Accessibility
Accessibility