Партньори

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI,

Полша – Координатор на проекта

 

Teatr Grodzki e създаден през 1999 г. от художници, педагози, културни дейци и предприемачи. Организацията се занимава с подкрепата на деца, тийнейджъри, възрастни и стари хора от социално непривилегировани групи. Teatr Grodzki е единствената организация в Южна Полша с такава сложна и широка артистична и образователна програма за борба със социалното изключване. Творческите и образователни проекти, предлагани от Teatr Grodzki, включват уъркшопове (включващи театър, куклен театър, компютърна анимация и изобразително изкуство), програми за обучение (предимно в сферата на изкуствата и социалната икономика) за обучители, учители, терапевти, художници, доброволци и работещи в правителствени организации, както и програми за професионално обучение за социално изключени групи.

 

Уебсайт: www.teatrgrodzki.pl

Имейл: jolanta@teatrgrodzki.pl

Контакт: Йоланта Каймович-Сопичка

Телефон: +48 33 497 5655, +48 600 382 894

 

 

Citizens Theatre, Глазгоу, Великобритания

 

Citizens Theatre е една от водещите театрални компании в Обединеното кралство, създадена през 1945 г. Това е най-старият и важен професионален театър в Глазгоу, който се стреми да трансформира живота на публиката си чрез:

– смели и вълнуващи интерпретации на класически текстове, представени заедно с нови пиеси от и за хората от Глазгоу;

– широка и високо ценена програма за обучение и участие в дейности за хора от всички възрасти и с различни способности, особено тези в маргинализирани общности и групи в неравностойно положение. Тази работа се предоставя от отдел “Обучение на гражданите” с екип от 8 души;

– подхранване на таланта и творчеството както на утвърдени, така и на млади театрални дейци;

 

Уебсайт: www.citz.co.uk/take_part

Имейл: neil@citz.co.uk

Контакт: Нийл Пакхам

Телефон: +44 141 418 6244

 

Youth Centre Babilonas, Вилнюс, Литва

 

Youth Centre Babilonas (създаден през 1993 г.) е неправителствена организация с над 21-годишен опит в работата с младежи, междукултурен младежки обмен, обучения за учители, младежки работници и други. Младежкият център има много опит в организирането на семинари, международни конференции и други събития. Повече от 14 000 младежи са участвали в различните програми на организацията. Освен дългогодишната си ангажираност с младежкото образование, организацията работи и с възрастни, включително и такива в неравностойно положение. Понастоящем основната целева група на организацията са учители и жени (организацията работи с над 500 от тях).

 

Уебсайт: http://www.centrasbabilonas.lt/

Имейл: rolandasliaziene@gmail.com

Контакт: Роланда Слазиен

Телефон: +37 065 069 372

 

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Палермо, Италия

 

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI” е организация с нестопанска цел, разположена в Палермо, Италия, създадена през 1958 г. на базата на опита и работата на Данило Долчи, социален активист, социолог, пацифист и педагог. Организацията работи успешно повече от десет години основно в образователния сектор на местно и европейско ниво, като се съсредоточава върху две основни направления:

– развитие на местно ниво, като се започне от нуждите на общността и се обърне специално внимание на основната целева група: хора от маргинализирани общности;

– творчество и иновации в образованието, както и използване на нови методологии, които да помогнат на младежите и възрастните да разкрият своя потенциал;

 

Уебсайт: www.danilodolci.org

 

Имейл: dario.ferrante@danilodolci.org

 

Контакт: Дарио Феранте

 

Телефон: +39 091 617 72 52

 

Сдружение Знам и Мога, София, България

 

Сдружение Знам и Мога е неправителствена организация, създадена през 2007 година в София, България. Сдружението работи върху национални и европейски проекти, професионално ориентиране и кариерно консултиране и разработва програми, курсове и дейности в сферата на неформалното образование и обучение. Сдружението има акредитация за център за Европейска доброволческа служба (EVS) и е член на Международната асоциация за професионално образование и обучение. Основните цели на Сдружението са: разработване и прилагане на специализирани програми, насочени към развиване на социални и граждански умения на деца, младежи и възрастни; прилагане на съвременни методи и техники за развитие на неформалното образование; обучение на специалисти в сферата на неформалното образование; стимулиране и поощряване участието на хора с различен профил в национални и международни програми и проекти;

 

Уебсайт: www.znamimoga.org

 

Имейл: znamimoga@gmail.com

 

Контакт: Румяна Шаламанова

 

Телефон: +359 92 434 055

 

Accessibility
Accessibility